تاریخچه و معرفی شرکت پارس پلیمر

شرکت پارس پلیمر توسط ۳ نفر از مهندسان جوان که سابقه ۱۵ ساله در زمینه تخصصی تولید قطعات اکسترودری داشتند در سال ۱۳۹۳ در شهر کرج محدوده منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام راه اندازی شد.
هدف از تأسیس این شرکت استفاده از فناوری های نوین در زمینه تولید قطعات اکسترودری در جهت بهبود کیفیت، کاهش قیمت و زمان تحویل محصولات بوده است.
این شرکت تمرکز خود را بر تولید قطعات اکسترودری در صنایع مختلف بخصوص تولید قطعات خودرو و لوازم خانگی معطوف کرده است.
هم اکنون این شرکت دارای ۵ خط کامل تولید قطعات به روش اکستروژن می باشد.

آگوست 6, 2017